Regjeringen vurderer nytt idrettspolitisk grep – vil ha økt konkurranse om statlige millioner

Les hele artikkelen

Regjeringen åpner for å innføre en søknadsbasert ordning som kan gi internasjonale idrettskonkurranser på norsk jord tilskudd over statsbudsjettet.
Det fremgår av regjeringens forslag til statsbudsjett for 2024 som ble fremlagt fredag.
«Regjeringen vil vurdere å opprette en søknadsbasert ordning for internasjonale idrettsarrangementer i Norge fra og med 2025», heter det der.
Ordningen vil naturlig nok sortere inn under Kultur- og likestillingsdepartementets budsjett. NTB har bedt departementet utdype hvilke vurderinger som foreløpig er gjort rundt en slik ordning.
– Vi ønsker å se nærmere på en søknadsbasert ordning for idrettsarrangementer på statsbudsjettet, framfor å ha enkelttilskudd til noen arrangementer slik som det er i dag, sier statssekretær Erlend Hanstveit til NTB.
– Om dette er aktuelt, skal vi se på fram mot neste budsjett. Hensikten med en ordning ville være å gi like muligheter for arrangører å søke, legger han til. (NTB)