Regel hindret livreddere å hjelpe besvimt svømmer

Onsdag besvimte artistsvømmer Anita Alvarez under solokonkurransen i VM, og ble reddet opp av trener Andrea Fuentes. Etter episoden rettet treneren kritikk mot livredderne, som ikke gjorde noe innsats i å hente svømmeren opp av vannet.
Årsaken til den manglende hjelpen, skal visst være en regelendring.
– Ifølge reglene får bare badevaktene hoppe uti bassenget etter fysisk signal fra dommerne, forteller VMs sikkerhetssjef Béla Merkely til Aftonbladet.
Hun erkjenner at dommerne ikke reagerte kjapt nok da situasjonen oppstod, men forklarer videre at vaktene forstod alvoret og grep inn de så treneren hoppe ut i bassenget.

Les hele artikkelen