Sommerens andre dugnadscamp er i gang hos Kjøllefjord Kystlag på Foldalbruket Kystkultursenter. Her

Sommerens andre dugnadscamp er i gang hos Kjøllefjord Kystlag på Foldalbruket Kystkultursenter. Her restaureres det vinduer. (Forbundet Kysten)

Les hele artikkelen