Startlån

Les hele artikkelen

Formannskapet vedtok den 15.3.2018 sak 8/18 kommunale retningslinjer for tildeling av Startlån i Audnedal kommune. Formålet med startlån er at personer med langvarige boligfinansieringsproblemer kan skaffe seg en egnet bolig og beholde den.

Retningslinjene for Startlån er i henhold til Forskrift om startlån fra Husbanken FOR-2014-03-12-273.

Startlån er behovsprøvd, og kan omfatte unge i etableringsfasen, barnefamilier, enslige forsørgere, funksjonshemmede, flyktninger, personer med oppholdstillatelse på humanitært grunnlag, samt andre husstander med vanskelige økonomiske forhold. For mer info se vår hjemmeside.
https://www.audnedal.kommune.no/tjenester-audnedal/bolig-og-sosiale-tjenester-audnedal/3277-startlan


Kommunale retningslinjer for startlån i kommunen. Startlån skal bidra til at personer med langvarige boligfinansieringsproblemer kan skaffe seg en egnet bolig og beholde den.