Fysioterapeut – Enhet for helsetjenester

Les hele artikkelen

LEDIG STILLING SOM FYSIOTERAPEUT

Ledig vikariat i 60 % stilling som fysioterapeut i enhet for helsetjenester. Søknadsfrist 05.08.18


I Enhet for helsetjenester har vi ledig et vikariat som fysioterapeut i 60% deltidsstilling. Endring i stillingsstørrelse og varighet kan være aktuelt. Enhet for helsetjenester består bl.a. av helsestasjon, familiesenter og fysio- og ergoterapiavdeling. Avdeling for fysio- og ergoterapi jobber me…