Søgne kommune – Tilskudd til turstier

Les hele artikkelen

Nå kan enkeltpersoner, velforeninger og turgrupper søke tilskudd til vedlikehold, opprusting og bygging av turstier og turveier i Søgne.


Tursti Er det behov for noen lass med grus, ei ny klopp eller trapp, noen meter plankesti over et fuktig parti eller kanskje en hvilebenk ved turstien i ditt nærturomåde? Da kan for eksempel velforeninga eller turgruppa gå sammen om å søke tilskudd fra Søgne kommune.   Retningslinjer Søgne k…