PRESSEMELDING OM TØRKEN I AGDER

Vi minner om at den ekstreme tørken gjør at man må vise stor aktsomhet og respekt når man er ute i skog og mark. Stump røyken før du går på tur. Sigarett glør er nok til å antenne. Finner du glasskår eller liknende så setter vi pris på at du plukker dem med deg.

https://www.mandal.kommune.no/om-mandal/beredskap-og-sikkerhet/2800-vi-varsler-om/3331-pressemelding


På grunn av den ekstreme tørken har brannsjefene på Agder besluttet å inndra alle dispensasjoner som er gitt i forbindelse med skogsdrift. Dette med bakgrunn i den meget krevende situasjonen med lav grunnvannstand og store deler av vegetasjon er så tørr at det antennes lett. Den store skogbran…

Les hele artikkelen