Rydd frisikt

Les hele artikkelen

Veglovens § 43 pålegger eier/bruker av en avkjørsel en vedlikeholdsplikt, som også innebærer å opprettholde frisiktsone i avkjørselen. Busker og hekker som vokser utover veg, gang- og sykkelveg og fortau kan hindre frisikt. Manglede sikt i avkjørsler kan være med på å skape trafikkfarlige situasjoner. Barn i lek er spesielt utsatt, så vær ditt ansvar bevisst: klipp busker og hekker!