PRESSEMELDING På grunn av den ekstreme tørken har brannsjefene på Agder besluttet å inndra alle…

PRESSEMELDING

På grunn av den ekstreme tørken har brannsjefene på Agder besluttet å inndra alle dispensasjoner som er gitt i forbindelse med skogsdrift. Dette med bakgrunn i den meget krevende situasjonen med lav grunnvannstand og store deler av vegetasjon er så tørr at det antennes lett. Den store skogbrannfaren vil holde seg ut juli, slik det ser ut nå.

I Aust-Agder oppheves dispensasjonene umiddelbart. I Vest-Agder oppheves dispensasjonene fra fredag 13. juli kl. 06:00.

Vi minner om innført totalforbud 4. juli mot aktivitet som kan føre til brann i skog og annen utmark på Agder (Aust- og Vest-Agder).

Mvh
Hans Henrik Bakke

Avdelingsleder beredskap / Varabrannsjef
Tlf. 94523147
ØABV

Les hele artikkelen