Photos from Marnardal kommune’s post

Les hele artikkelen

Hei

Det er nok mange i Bjelland som undres på hvor langt kommunen er kommet i prosessen. Det første vi skal gjøre er å lage vei foran skole og barnehage bort til idrettsbanen. Dette vil bli gjort rett etter ferien. Når vi har fått tilslag om tippemidler vil selve arbeidet med skolegården starte, sannsynligvis utpå høsten. Målet er at vi skal ha alt ferdig til skolestart 2019.

Når arbeidet med skolegården starter vil skole og barnehage informere mer detaljert om sikkerhet og logistikk i byggeperioden.

Legger ved et illustrasjonsbilde av plassering av flerbrukshall. Dette er ikke et signalbygg, men en flott flerbrukshall.

Med vennlig hilsen

Finn Andersen
leder drift og eiendom
Marnardal kommune