LOs lærlingspatrulje er på Sørlandet

Manglende informasjon om verneombud og mangelfulle kontrakter er blant de vanligste bruddene LOs lærlingpatrulje finner under sine kontroller. Denne uka er lærlingpatruljen på Sørlandet, og Rolf Justnes i LO Agder sier de blir tatt godt imot.

Les hele artikkelen

LOs lærlingspatrulje er på Sørlandet

Manglende informasjon om verneombud og mangelfulle kontrakter er blant de vanligste bruddene LOs lærlingpatrulje finner under sine kontroller. Denne uka er lærlingpatruljen på Sørlandet, og Rolf Justnes i LO Agder sier de blir tatt godt imot.

Les hele artikkelen

LOs lærlingspatrulje er på Sørlandet

Manglende informasjon om verneombud og mangelfulle kontrakter er blant de vanligste bruddene LOs lærlingpatrulje finner under sine kontroller. Denne uka er lærlingpatruljen på Sørlandet, og Rolf Justnes i LO Agder sier de blir tatt godt imot.

Les hele artikkelen