BRANNVESENET SØRGrilling og arbeid i skogen er igjen tillatt som normalt.Totalforbudet oppheves…

Les hele artikkelen

BRANNVESENET SØR

Grilling og arbeid i skogen er igjen tillatt som normalt.

Totalforbudet oppheves inntil videre.

Skogbrannfaren har blitt lavere i flere områder i regionen vår. Derfor opphever vi totalforbudet inntil videre.

Selv om totalforbudet oppheves i Lindesnes- og Listerregionen er det fremdeles stor skogbrannfare i Agder. Det er fremdeles tørt i skog og mark og det er store individuelle forskjeller, ta hensyn til dine lokale forhold. Dersom det ikke kommer mer regn de nærmeste dagene vil det være aktuelt å gjeninnføre totalforbudet.

Uansett gjelder det generelle bålforbudet som vanlig mellom 15. april og 15. september. Som alltid må du vurdere om det er forsvarlig å tenne opp og ta ansvaret som dette medfører.