Åpner for dispensasjonssøknader

Brannsjefene i Østre Agder brannvesen har i dag hatt møte om totalforbudet mot å gjøre opp ild. De åpner nå at det kan søkes om dispensasjon i noen områder. Brannvesenet viser også til videre aktsomhet.

Les hele artikkelen