Møteinnkalling til fellesnemndas møte 15. juni ligger nå tilgjengelig på våre nettsider.Sakene…

Les hele artikkelen

Møteinnkalling til fellesnemndas møte 15. juni ligger nå tilgjengelig på våre nettsider.

Sakene som skal behandles er:
– Godkjenning av protokoll
– Godkjenning av protokoll fra Ikavas representantskapsmøte 16.03.18
– Økonomi nye Lindesnes
– Politisk hovedstruktur
– Politisk saksbehandling i fellesnemnda
– Tour des Fjords 2020 – aktuelle forberedelser
– Regiontilknytning nye Lindesnes
– Kommunevåpen nye Lindesnes
– Etablering av villakssenter – drøfting