Møteinnkalling til fellesnemndas møte 15. juni ligger nå tilgjengelig på våre nettsider.Sakene…

Møteinnkalling til fellesnemndas møte 15. juni ligger nå tilgjengelig på våre nettsider.

Sakene som skal behandles er:
– Godkjenning av protokoll
– Godkjenning av protokoll fra Ikavas representantskapsmøte 16.03.18
– Økonomi nye Lindesnes
– Politisk hovedstruktur
– Politisk saksbehandling i fellesnemnda
– Tour des Fjords 2020 – aktuelle forberedelser
– Regiontilknytning nye Lindesnes
– Kommunevåpen nye Lindesnes
– Etablering av villakssenter – drøfting

Les hele artikkelen