Løsepengevirus koster norske virksomheter dyrt

Løsepengevirus har kostet norske virksomheter nærmere én milliard kroner. Samtidig øker antallet angrep kraftig. Bare i 2021 ble minst 22 virksomheter rammet.

En rekke store norske selskaper ble i desember offer for digitale utpressere som stengte ned deres IT-systemer.

Les hele artikkelen