Vikenidretten stiller seg bak innstillingen av Zaineb Al-Samarai

Les hele artikkelen

Zaineb Al-Samarai får ytterligere støtte under en måned før presidentvalget i Norges idrettsforbund.
Der er hun og sittende president Berit Kjøll kandidater.
Torsdag kom Vikenidrettens ledermøte med råd om å støtte valgkomiteens innstillingen på Zaineb Al-Samarai. Viken har klart flest delegater (13) av idrettskretsene på tinget i Bergen første helgen i juni.
–Jeg er ydmyk over rådene vi mottok fra ledermøtet, uttalte styreleder Roar Bogerud.
– Vi vil ta dette rådet med oss og diskutere hvordan vi skal forholde oss på et forberedende møte den 22. mai, hvor tingsakene skal gjennomgås. (NTB)