Russland-nei fra Trettebergstuen

Kulturdepartementet åpner for å bidra til finansieringen av europa- og verdensmesterskap på norsk jord, men ikke dersom russere og belarusere får delta.
Den nevnte tilskuddsordningen har som mål å gi flere aktører i frivilligheten muligheten til å arrangere internasjonale mesterskap. Ordningen er åpen for frivillige, medlemsbaserte organisasjoner med begrensede kommersielle inntektsmuligheter som ønsker å arrangere europa- eller verdensmesterskap for seniorer i Norge.
Det kan søkes om tilskudd til mesterskap både for funksjonsfriske og for personer med nedsatt funksjonsevne.
Kriteriene gjenspeiler også debatten som raser i internasjonal idrett rundt om russiske og belarusiske utøvere skal gis adgang til å konkurrere igjen, til tross for at krigshandlingene i Ukraina fortsatt pågår.
«I denne søknadsrunden vil det ikke gis tilskudd til mesterskap i idretter hvor russiske og belarusiske utøvere får delta i internasjonale konkurranser på det tidspunktet departementet fordeler årets tilskudd», skriver Kulturdepartementet. (NTB)

Les hele artikkelen