Generalsekretæren i motorsportforbundet slutter – har ikke lenger styrets tillit

Les hele artikkelen

Tony Isaksen går av som generalsekretær i Norges Motorsportforbund. Bakgrunnen er interne stridigheter og manglende tillit.
Beslutningen framgår av en pressemelding sendt ut av forbundet tirsdag.
Der heter det at det er uenighet mellom styret og generalsekretæren om arbeidsrelaterte forhold – og at Isaksen således ikke lenger har tillit hos styret i NMF.
Forbundspresident Emilie Westbye vil i tiden framover fungere som generalsekretær – og vil i en kortere periode inneha begge roller.
– Styret har ikke lenger tillit til Tony Isaksen som generalsekretær. Det er flere årsaker til det, men det ønsker vi ikke å gå inn i. Isaksen har også gjort en solid innsats i omstruktureringen av forbundet – og skal ha all honnør for det, sier NMF-president Emilie Westbye.
– Jeg tar styrets beslutning til etterretning, og jeg respekterer deres avgjørelse. Forbundet står nå godt rustet, og jeg ønsker forbundet all lykke i tiden framover, sier Isaksen selv.
Han ble ansatt som generalsekretær i januar 2019.
Forbundet opplyser at medlemmene og andre i motorsportmiljøet vil bli informert om Isaksens avgang tirsdag.
Videre heter det at jakten på en ny generalsekretær nå starter.