Felles nordisk front mot russisk og belarusisk deltakelse i idretten

Les hele artikkelen

Forrige uke oppfordret Polen og de baltiske landene de nordiske landene til å slutte seg til en utelukkelse av russiske og belarusiske utøvere i OL.
De nordiske landene fastslår nå i en felles uttalelse at det er uakseptabelt med russisk og belarusisk deltakelse i idretten så lenge krigen i Ukraina pågår.
Uttalelsen som blant annet er signert av den norske idrettspresidenten Berit Kjøll er sendt til Den internasjonale olympiske komité (IOC), Den europeiske olympiske komité (EOC), Den internasjonale paralympiske komité (IPC), Den europeiske paralympiske komité (EOC) og ANOC (Forbundet av nasjonale olympiske komiteer), skriver NTB.
I teksten poengteres det blant annet at situasjonen rundt krigshandlingene i Ukraina ikke er endret.
«Vi, de nordiske olympiske og paralympiske komiteer og idrettsforbund, benytter anledningen til å bekrefte vår standhaftige støtte nok en gang til det ukrainske folket og kravet om fred», skriver idrettstoppene.
– Denne uttalelsen befester på mange måter det standpunktet nordisk idrett har hatt. Så dette blir en ytterligere bekreftelse på et norsk og nordisk syn på saken, sier kommunikasjonsansvarlig i Norges Idrettsforbund, Finn Aagaard, til NRK.
I slutten av januar åpnet Den internasjonale olympiske komité (IOC) for at russiske og belarusiske utøvere kan få delta i neste års sommerleker under særlige betingelser, deriblant at det må skje under nøytralt flagg. Det til tross for den pågående krigen i Ukraina.
Utspillet har skapt rabalder både i Norge og internasjonalt.