EU-kommisjonen har stemt: Forbyr gummigranulat på kunstgressbaner

Les hele artikkelen

EU har besluttet å nedlegge forbud mot tilsatt mikroplast i blant annet kunstgress. Det betyr en stor omveltning for norsk fotball.
Tiltaket har vært på trappene i lang tid. Denne uken har EU-kommisjonen i Brussel stemt fram et forbud.
Nyhetsbyråene Ritzau og TT omtaler også vedtaket.
Gummigranulat er blant de største kildene til spredning av mikroplast, har Miljødirektoratet opplyst. I EU har det i lang tid blitt jobbet med en skjerping av et regelverk som skal sørge for mindre spredning.
EU har vedtatt at en overgangsperiode vil være på åtte år etter at forbudet trer i kraft. NFF har ønsket at perioden skal være på 10-12 år.
– Det er ikke bærekraftig å gamble med aktivitetstilbudet til den oppvoksende generasjon. Allerede nå står vi en kritisk situasjon med 70 prosent færre bygde baner, og kun 20 prosent av banene bygd mellom 2008 og 2012, er rehabilitert, sa NFFs generalsekretær Karl-Petter Løken i februar.
Da ønsket NFF å få hjelp av norske myndigheter til å få gjennom en lengre overgangsperiode hos EU. Det lyktes forbundet delvis med.
I Oslo vedtok byrådet i 2020 at kommunen skal kutte bruken av gummigranulat med opp mot 50 prosent innen 2024. Byrådet har rundt 100 baner. Omkring ti i året vil bli rehabilitert.
Det er ventet at lovforslaget vil tre i kraft i løpet av 2023. Saken er imidlertid ikke hundre prosent avgjort ennå. EUs medlemsland i ministerrådet og EU-parlamentet har tre måneder på seg til å komme med innvendinger dersom de vil endre beslutningen. (NTB)