EU-frist har utløpt: Gummigranulat-forbudet forventes vedtatt i september

Les hele artikkelen

Høringsperioden for EUs nye forbud mot mikroplast gikk ut 5. august. Dermed kan de nye restriksjonene mot gummigranulat bli vedtatt om kun kort tid.
I april stemte en EU-komité fram et forbud mot tilsatt mikroplast i blant annet kunstgress. Da skulle saken ut på høring. Nå er muligheten til å komme med innspill og innspill over.
– Høringsperioden for mikroplastrestriksjonen gikk ut 5. august. Ettersom Europaparlamentet og Rådet ikke kom med innvendinger, kan kommisjonen nå vedta restriksjonen, opplyser en talsperson for EU-kommisjonen til VG.
Ifølge Norges Fotballforbund forventes nå forbudet å bli vedtatt i slutten av september. Tre uker senere vil det tre i kraft.
– Dette er et varslet grønt skifte og i tråd med det vi forventet. Vi må alle jobbe for at fremtiden skal bli mer bærekraftig. Samtidig vil det kreve en enorm omstilling i hele norsk fotball og regningen blir stor, sier fotballpresident Lise Klaveness.
Forbudet vil bety en stor omveltning for norske fotballklubber som benytter seg av kunstgressbaner med mikroplast. EU legger opp til en overgangsperiode på åtte år.
NFF har ønsket seg enda flere år enn det, men har ikke blitt hørt. (NTB)