Reiselivet skrik etter kvalifisert arbeidskraft

Nesten to tredeler av reiselivsbedrifter kallar mangel på kvalifisert personell ei «stor utfordring». Trass gunstige vilkår har ikkje Siderhuset i Hardanger fått ein einaste faglært servitør.

Les hele artikkelen