Folk nektar å sitje i forliksråd fordi det er så dårleg betalt

Forliksrådsmedlemmer i distrikta «må i praksis betale for å stille», klagar Senterpartiet, og utfordrar sin eigen justisminister.

Les hele artikkelen