RNB-enighet: Elbilmva fra 2023

Les hele artikkelen

Regjeringspartiene og SV på Stortinget er enige om å innføre mva for kjøpsbeløp over 500 000 kroner for elbiler fra 1.1.2023. Støtten til el-varebil skal heves fra 30 til 40 prosent av merkostnaden ved å velge elektrisk.

Her kan du lese BILs kommentar:

En æra er over

Det var varslet og det var ventet. Mva-fritaket på elbil har gjort Norge til et foregangsland på elektrisk mobilitet, og tjent både det grønne skiftet, forbrukerne og bransjen godt. Snart er det historie.

Ida Krag, sjef for kommunikasjon og myndighetskontakt, Bilimportørenes Landsforening

Vi skal ikke krisemaksimere. Ideelt sett hadde BIL sett at mva-fritaket gikk opp til 800 000 kroner og at innfasingen først startet fra 2024. Hurdalsplattformen og flertallets partiprogramformuleringer hadde riktignok moderert våre reelle forventninger noe. Men at regjeringen skulle underby sin egen plattformformulering om at det var kjøpsbeløp over 600 000 kroner som skulle ilegges mva, bare et halvt år etter at plattformen ble skrevet, vel det var både overraskende og ugreit.

Etter regjeringspartienes forlik med SV på Stortinget sitter vi med fasiten. Den er ikke ideell. Men mva-fritak opp til 500 000 kroner er håndterbart, og vil neppe føre til voldsomme tilbakeslag på veien mot 2025-målet. Særlig er vi glade for at SV har fått på plass formuleringen om at momsfritaket på 500 000 kroner skal holdes uendret frem til 2025. Det gir etterlengtet forutsigbarhet.

I forliket slås også fast at: «I forbindelse med innføring av kjøpsavgifter for elbil skal det sikres at konkurransefordelen til elbiler i alle personbilsegment opprettholdes». Det er dårlig nytt for diesel-, bensin- og ladbare hybridbiler, og vanskelig å tolke som noe annet enn et varsel om økt avgiftstrykk i årene som kommer.

Leasing-hast
Det som virkelig haster nå, er å få plass innrammingen. Finansdepartementet var godt i gang med arbeidet med å ramme inn den tilskuddsordningen regjeringen selv la opp til i revidert Nasjonalbudsjett. Når regjeringspartiene på Stortinget og SV nå er enige om å skrote den modellen og i stedet gå for en bunnfradragsmodell, må en del av kortene stokkes på nytt.

Særlig reiser håndteringen av leasing utfordringer som byråkratene i Finansdepartementet nå må bryne seg på. Å finne en innretning som ivaretar og balanserer ulike hensyn, og samtidig er mulig for forbruker å navigere i, er krevende. Stadig nye abonnements- og leasingløsninger med ulike bindingsperioder kompliserer bildet ytterligere.

For bransjen er det viktig å få klarlagt hvordan dette skal løses så raskt som overhodet mulig. Vi er tydelige på at løpende avtaler må skjermes. Samtidig er det allerede inngått mange avtaler hvor bilen ikke leveres før etter nyttår. Og for alle avtaler som skal inngås frem til innrammingen er klarlagt, blir kundekommunikasjonen mildt sagt krevende.

Varebil-lyspunkt
For el-varebilene er dagen i dag et lite lyspunkt. I forliket pålegger stortingsflertallet regjeringen å gi Enova beskjed om at støtten til el-varebilene skal opp fra 30 til 40 prosent av merkostnaden ved å velge elektrisk.

BIL er ikke i tvil om at en kontantstøtte hadde vært en nye bedre løsning, og om økningen er tilstrekkelig gjenstår å se. Men, den er i alle fall et klart skritt i riktig retning, og et signal fra stortingsflertallet om at 2025-målet for el-varebil ikke er glemt. Så lenge teknologien på el-varebil ikke leverer firehjulstrekk og mulighet for tung tilhenger, trenger vi kraftfulle insentiver.

Det grønne skiftet på veiene
Sett bort fra at innfasingen av mva starter litt for tidlig og med for lavt innslagspunkt, er utviklingen både varslet og ventet. Som bransje må vi anerkjenne at det ikke er urimelig at elbilene skal være med å betale noe. Det er likevel et tankekors at nyheten om at elbilene skal begynne å betale kjøpsavgifter kommer samtidig som «hele» elbilverden er samlet i Norge på EVS35 og blikkene rettes mot den norske elbilsuksessen.

Som bransje er vi avgjørende for om Norge skal klare å levere på klimaforpliktelsene sine. Skal vi levere, trenger vi rammevilkår som er tilpasset ambisjonene. Vi er under press. Kollektivnæringen roper på at elbilene skal betale mer i bomringene og for parkering i byene. Regjeringen utreder ulike konseptvalg for veibruk og bompenger, som fort kan bli til forslag om veiprising. Den moderne mobiliteten er i endring.

Da er det på sin plass å minne om at det er summen av avgifter, både på kjøp og bruk av bil, som utgjør forskjellen for tempoet i det grønne skiftet på veiene. Forutsigbare endringer, gjort med små skritt er avgjørende også i årene fremover.