Hvilke nye praksiser kan tradisjonelle båter inngå i, og hvordan aktualisere tradisjon i bygging av

Hvilke nye praksiser kan tradisjonelle båter inngå i, og hvordan aktualisere tradisjon i bygging av fremtidens opplevelsesøkonomi? Meld deg på konferansen vi arrangerer sammen med UiT – Norges arktiske universitet 3. – 4. oktober. (Forbundet Kysten)

Les hele artikkelen