Varsel om oppstart av planarbeid for deler av Storheia

Det ønskes å bygge større hytter på Storheia/Eigebrekk.

Det varsles derfor om oppstart av planarbeid for gjeldende område. Har du merknader til oppstartmeldingen, må dette sendes til ansvarlig firma innen 23. juli 2018. Detaljer i lenke under
I medhold av plan og bygningslovens § 12-8, blir det med dette varslet om oppstart med arbeid av detaljregulering for Storheia; gnr 17 – bnr 2, 3, 119, 120, 127, 128, 129, 132. Frist for merknader er satt til 23. juli 2017.

Les hele artikkelen