Søgne kommune – Forbud å gjøre opp ild

Les hele artikkelen

PRESSEMELDING

Brannsjefene i Agder besluttet at det nedlegges totalforbud på aktivitet som kan medføre antennelse av skog og annen utmark.

https://www.sogne.kommune.no/aktuelt/forbud-a-gjore-opp-ild/


Brannsjefene i Agder har besluttet at det nedlegges totalforbud på aktivitet som kan medføre antennelse av skog og annen utmark.