Plan for Helse og omsorg i Kvinesdal mot 2040

Plan for helse og omsorg i Kvinesdal mot 2040 er nå klar for deres tilbakemeldinger. Les mer her:

https://www.kvinesdal.kommune.no/services-kvinesdal/helse-og-omsorg-kvinesdal/3185-plan-for-helse-og-omsorg-i-kvinesdal-mot-2040


Plan for Helse og omsorg i Kvinesdal mot 2040

Les hele artikkelen