Photos from Audnedal kommune’s post

VARSEL!!!
VANNINGSFORBUD og TOTALFORBUD på aktivitet som kan føre til antennelse av skog og annen utmark gjeldene fra 4.juli og fram til forbudene oppheves.

Grunnet svært lite nedbør er nå skogbrannfaren meget stor i Agder. På denne bakgrunn har brannsjefene på Agder besluttet at det nedlegges totalforbud på aktivitet som kan føre til antennelse av skog og annen utmark.

Forbudet gjelder all aktivitet i skog og annen utmark så som: skogsdrift, linjearbeid, kraft og tele, skyting på skytebane, rydding og tynning, kantklipping av veinettet, sliping av jernbanelinje, all form for bål og grilling samt annen liknende aktivitet som kan medføre brann.

Audnedal kommune innfører også vanningsforbud
med vannslange/spreder.

Selv om forbudet spesielt gjelder hagevanning, bør alle bidra til å begrense vannforbruket så mye som mulig. Grunnen til forbudet er svært lavt grunnvannsnivå
Ved spørsmål, kontakt kommunens servicekontor tlf. 38282000.

Les hele artikkelen