– Vi ville spart flere liv på sjøen med påbud om bruk av hjelm

Et påbud om bruk av hjelm i båt ville spart langt flere menneskeliv på sjøen enn dagens påbud om flytevest. Det mener tidligere tjenestemann ved prehospitale tjenester ved Sørlandets sykehus, Knut Tveiten, som nå vil ha debatt om et vestpåbud han mener ikke har noen hensikt.

Les hele artikkelen