Utbyggingsavtaler til offentleg ettersyn.

Les hele artikkelen

I samsvar med plan- og bygningslova §17-4 , blir det varsla at Valle kommune, ved teknisk eining har framforhandla forslag til utbyggingsavtale mellom Valle kommune og: Svenn Magne Brokke eiger av hovudeigedomane innanfor reguleringsplan for Bergsøyetjønn Og Videvad Hytteområde (PlanID: 202101). Hovudformålet med utbyggingsavtalen er finansiering og gjennomføring av utbygging av vegen Brokke – Suleskard frå Rv.9 til Jarnsverk. Eventuelle merknader til utbyggingsavtalen kan sendast til [email protected], eller det kan sendast brev til Valle kommune, postboks 4, 4746 Valle, innan 30.07.22