Totalforbudet oppheves inntil videreSkogbrannfaren har blitt lavere i flere områder i regionen…

Les hele artikkelen

Totalforbudet oppheves inntil videre

Skogbrannfaren har blitt lavere i flere områder i regionen vår. Derfor opphever Brannvesenet Sør totalforbudet inntil videre. Dersom det skal utføres arbeid som kan medføre brann, kan det søkes om dispensasjon for hvert enkelt prosjekt.
Selv om totalforbudet oppheves i Lindesnes- og Listerregionen er det fremdeles stor skogbrannfare i Agder. Det er fremdeles tørt i skog og mark og det er store individuelle forskjeller, ta hensyn til dine lokale forhold. Dersom det ikke kommer mer regn de nærmeste dagene vil det være aktuelt å gjeninnføre totalforbudet. Uansett gjelder det generelle bålforbudet som vanlig mellom 15. april og 15. september. Som alltid gjelder kravet til aktsomhet og ta det ansvaret som dette medfører.