Tørrere høst, våtere vinter

Les hele artikkelen

Nedbørsmønstrene i Agder har endret seg de siste 30 år. Målinger fra Norges største kraftmagasin Blåsjø, som ligger i Agder og Rogaland, viser at det nå kommer omtrent 17 prosent mer nedbør om vinteren enn ved inngangen til 90-tallet. Samtidig er det blitt 13 prosent tørrere om høsten.
Klimaforsker Jostein Mamen ved Meteorologisk institutt sier endringen har sammenheng med global oppvarming.