Sliter med å få tak i de barna som trenger mest hjelp

Idrettslagene i Kristiansand har både et stort ønske og midler til å hjelpe barn som kommer fra lavinntektsfamilier. Problemet er at de ikke klarer å nå alle.

Les hele artikkelen