Pris til Fossekompaniet

Arendals Fossekompani er tildelt Arendal næringspris for 2021. Selskapet blir en stadig mer synlig aktør i Arendal og berømmes for hvordan det støtter opp om lokalsamfunnet. -Selskapet er et av Arendals flaggskip i næringslivet, sa bystyremedlem Vanja Grut under tildelingen. Fossekompaniet eier selskaper i 26 land.

Les hele artikkelen