Photos from Marnardal kommune’s post

Les hele artikkelen

Kontakt med veterinærvakt kveld/ natt i Farsund, Lyngdal, Lindesnes eller Mandal kommuner

Veterinærvakt, akutt hjelp:
Hverdager (kveld/ natt) og helg- og helligdager: tlf. 38 34 41 88

Hverdager (dagtid kl. 08:00-16:00) kontaktes lokal veterinær.

TA VARE PÅ TELEFONNUMMERET!

Lov om veterinærer og annet dyrehelsepersonell [dyrehelsepersonelloven]
har til formål å bidra til at dyrehelsepersonell utøver forsvarlig virksomhet og dermed bidrar til god dyrehelse, forsvarlig dyrevern, trygg mat og ivaretakelse av miljøhensyn.

Kommunene har etter denne lov ansvar for å organisere en klinisk veterinærvakt utenom ordinær arbeidstid.

Kommunene Farsund, Lyngdal, Lindesnes og Mandal har en samarbeidsavtale om klinisk veterinærvakt utenom ordinær arbeidstid. Driftsansvaret på vegne av kommunene er lagt til Farsund kommune som har tegnet avtale overfor leverandører av veterinærvakttjenester.

OBS
På grunn av ferietid og antall veterinærer som deltar i vaktordningen kan det til tider være vanskelig med tilgang på veterinær.