Endret forskrift om nedsatt konsesjonsgrense

Ved Statens landbruksforvaltning vedtak av 13.juni 2012, trer endring av forskrift om nedsatt konsesjonsgrense etter konsesjonsloven § 7 for Lillesand kommune, i kraft. Den nye forskriften er gjeldende fra 13. juni 2012. Vedtatte endringer for Lillesand kommune, er i korte trekk: – Boplikten bortfaller for Ågerøya (nytt) – I tillegg settes konsesjonsfriheten etter konsesjonsloven § … Les mer