Mangelfullt tilbud til menn

Les hele artikkelen

Østre Agder krisesenter har ennå ikke fått på plass et likeverdig tilbud til kvinner og menn.
Etter tilsyn i 2019 ble det gitt løfter om at tilbudet til menn ved krisesenteret skulle forbedres innen to år, men er ennå ikke på plass.
Enhetsleder Ola Sigmundstad beklager og sier at et nytt bygg for menn og deres barn vil stå klart innen sommeren 2023.