Mangel på gravplasser i Birkenes

Politikerne i Birkenes vurderer alternative gravsteder på grunn av plassmangel, skriver Lillesands-posten. I tillegg ønsker kommunestyret å øke festetiden på en gravplass fra 60 til 70 år. Birkenes kirkelige fellesråd har foreslått at en grav bare festes i 60 år etter den sist ble brukt til gravlegging. Etter dette må den frigis og gravminnet fjernes. Men dette syntes kommunestyret var for kort tid.

Les hele artikkelen