Informasjon vedrørende kommunalt drikkevannMarnardal kommune har fortsatt mye vann i Mjåvann. Vi…

Les hele artikkelen

Informasjon vedrørende kommunalt drikkevann

Marnardal kommune har fortsatt mye vann i Mjåvann. Vi merker imidlertid at det er et veldig høyt forbruk av vann, da døgnforbruket er oppe i over 700 m3, sannsynligvis pga vanning.

Våre filtre har kapasitet til å ta ca. 600 m3 pr døgn, noe som betyr at alt over 600 m3 ikke blir filtrert. Det er ikke farlig å drikke vannet da det blir bakteriebehandlet, men manglende filtrering kan føre til at vannet får en brunlig farge.

Når det gjelder vannet i Bjelland så tas dette fra grunnvannsbrønner og vil derfor ikke gi farge på vannet ved høyt uttak.

Marnardal kommune gir ikke vanningsforbud nå, men anmoder til nøktern vannforbruk fra begge vannverkene.

Med vennlig hilsen

Finn Andersen
leder drift og eiendom
Marnardal kommune