Helsedirektoratet: Anbefaler at apekopper defineres som allmennfarlig smittsom sykdom

Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet anbefaler at Helse- og omsorgsdepartementet klassifiserer apekopper som en allmennfarlig smittsom sykdom.

Les hele artikkelen