Flere kommuner viser interesse

Kristiansandsprosjektet Nye mønstre – Trygg oppvekst kan bli et nasjonalt opplegg. Prosjektet er en del av folkehelseprogrammet på Agder og har målsetting om å hjelpe barnefamilier med svak økonomi. Så langt skal 11 nye kommuner bli med fra høsten.

Les hele artikkelen