ALMA Landbruksforvaltning

Les hele artikkelen

Avlingssvikt på grunn av tørke – kontakt landbrukskontoret

Vi har så langt fått inn varsel fra 45 personer i Audnedal, Lindesnes, Mandal og Marnardal om at det ligger an til betydelig reduserte avlinger på grunn av tørken. Vi har grunn til å tro at dette kan gjelde flere, og vil med dette minne om at landbrukskontoret skal varsles så snart bonden ser at det kan ligge an til avlingssvikt. Vi vil i løpet av kort tid sende informasjon om erstatningsordningen på e-post til de som søker produksjonstilskudd.