Nye regler i Norge utfordrer markedsføring friheten

Det har vært lite snakk om det den siste tiden, men fra 1. januar 2023 trer det en ny pengespillov i kraft her hjemme i Norge. Denne har til hensikt å gjøre det langt vanskeligere for internasjonale spillselskaper å markedsføre seg gjennom såkalte influencer. En av de viktigste punktene i denne avtalen er at Lotteritilsynet nå kan gå etter privatpersoner som økonomisk motivert promoterer pengespill.

 Utfordringen med dette er at det kan være vanskelig å forutse hvilket regelverk som gjelder de ulike influensene. Mange personligheter som har sine sosiale medier tilgjengelig på norsk er langt utenfor landets grenser. Et godt eksempel på dette er John Carew som lenge har vært kjent som ansiktet for ComeOn.com i Norge gjennom fargerike reklamer.

Hvordan påvirker dette forfølgelse av enkeltpersoner?

Myndighetene har lenge sett etter nye metoder for hvordan de skal forhindre markedsføring av pengespill i Norge, men den økte innsatsen kan by på en rekke utfordringer. Ikke bare er pengespill noe som tilbys i hele EØS gjennom EØS samarbeidet, men det er også slik at mange norske influencere som har slike samarbeid ikke er bosatt i Norge. Dette kan by på utfordringer som gjør det vanskelig for disse å fritt flytte hjem uten å bli forfulgt i etterkant.

Mange av spillselskapene har allerede meldt at de vil avslutte sine ambassadør programmer med norske personligheter, mens noen har sagt de vil se nærmere på saken. Her er det viktig å merke seg at dette ikke gjøres for å avslutte virksomheten, men heller for å verne om de personene som har blitt involvert i dette gjennom myndighetenes nye tiltak.

Utfordringen med dette er at det kan være vanskelig å sette en klar strek for hva som er markedsføring og hva som faller under ytringsfriheten til offentlige personer i Norge. Dette er det ingen klare definisjoner av i de nye tiltakene som regjeringen har presentert på sine sider. I ytterste konsekvens kan dette føre til at man strafferettslig forfølger personligheter som benytter seg av friheten til åpen tale på nett uten at det har et markedsføringsperspektiv.

Hvorfor gjør myndighetene dette?

Striden rundt det norske pengemarkedet har lenge vært et betent tema som alle parter involvert stått fast på sitt utgangspunkt. Kjernen til konflikten handler om Norge som et land under EØS samarbeidet og hvorvidt de kan opprettholde det statlige monopolet på pengespill. Dette henger sammen med at EØS samarbeider tilsier at alle europeiske selskaper fritt skal kunne tilby sine tjenester i et land så lenge det foreligger tilsvarende virksomhet i landet allerede.

For spillselskapene betyr dette at Norsk Tipping som en tilbyder av pengespill oppfyller dette kravet. Norske myndigheter på sin side mener at EØS reglene åpner for særskilte regler i noen tilfeller og beskytter Norsk Tipping sitt monopol gjennom dette. Foreløpig har det ikke foreligget noen løsning på konflikten og det har blitt satt inn flere tiltak fra begge sider for å finne løsninger på hvordan det kan utforme det moderne spillmarkedet i Norge for fremtiden.