Kristiansand kommune – Storsatsing mot fattigdom

Les hele artikkelen

– Barn som opplever fattigdom opplever ikke bare ett problem, men flere samtidig. Løsninger må sees i sammenheng, og samarbeid og samordning blir stadig viktigere, sier Kristine Løkås Vigsnes. Hun er leder for et prosjekt som foreløpig omfatter 11 kommuner og 100 familier, og mange gode hoder skal nå samarbeide for å hjelpe barna og familiene.


11 agderkommuner og 100 familier satser sammen mot fattigdom. Prosjektet «Nye mønstre – trygg oppvekst» skal i de fem neste årene prøve ut en ny måte å jobbe på.