Frivillige lag og organisasjoner kan søke om momskompensasjon


Lotteri- og stiftelsestilsynet skal fordele 1,4 milliard kroner i momskompensasjon til frivillige lag og organisasjoner i 2018. Frist for å søke til Lotteri- og stiftelsestilsynet er 1. september 2018.

Les hele artikkelen