Brannvesenet Sør IKS

Vi minner om totalforbudet og at alle tidligere gitte dispensasjoner nå er inndratt. Les mer hos
http://www.brannsor.no/

Så får vi bare nyte sommeren så godt vi klarer 🙂


Grunnet svært lite nedbør er nå skogbrannfaren meget stor i Agder. På denne bakgrunn har brannsjefene på Agder besluttet at det nedlegges totalforbud på aktivitet som kan føre til antennelse av skog og annen utmark.

Les hele artikkelen