Dansk studie: Hivpositive som får behandling, kan ikke smitte andre

Leger ved Rigshospitalet i København har undersøkt nesten 75.000 samleier mellom hivpositive og hivnegative. I ingen av tilfellene ble den friske parten smittet.

Les hele artikkelen