Stoppet omstridt endring – men senker beviskrav i varslingssaker

Les hele artikkelen

Adrian Stinessen Haugen, leder i Norges Studentidrettsforbud, gikk på talerstolen med et forslag om å endre bevisbyrden i varslingssaker under idrettstinget lørdag.
– Vi vil sikre at kritkkverdige handinger ikke blir ignorert og medlemmen blir ivaretatt, sier Stinessen Haugen.
De ville senke bevisbyrden fra overveiende sannsynlighet (99 prosent) til allminnelig overvekt av sannsynlighet (51 prosent).
Dette kan handle om for eksempel upassende oppførsel mellom trenere og barn/ungdom i idretten.
Derimot gikk Reidar Bruusgaard, leder i påtalenemda i Norges Idrettsforbund, på talerstolen og syns det var en for stor endring av beviskrav i idretten.
-Det handler om hvor sikker vi skal være for å dømme eller vedta sanksjoner, sier han.
Han påpekte at dette handler om to ulike hensyn:

Hensynet til upassende atferd, at det kan reageres mot dette.
Rettsikkerhetsperspektiv

-Disse skal avveies, sier Bruusgaard.
Han ville i stedet ha en middelvei der varslingssaker skal ha en klar sannsynlighetsovervekt (75-80 prosent).
Dette støttet også Tomasz Edsberg i domsutvalget i NIF.
Eirik Sørdahl i Norges Volleyballforbund gikk inn for at bevisbyrden skal senkes svært betydelig fra talerstolen. Han var derfor uenig med juristene.
Han påpekte at det er få ting som opprører han i norsk idrett, men at upassene oppførsel og overgrep gjør ham fly forbannet.
– Jeg ser mange av de som har utført tingene slipper unna fordi bevisbyrden etter mitt skjønn er altfor høy. En sak er altfor mye, sier Sørdahl.
Han tror folk ikke melder inn saker fordi beviskravene er omfattende i varslingssaker.
Forslaget til studentidrettsforbundet, at bevisbyrden senkes til almmenlig overvekt av sannsynlighet (51 prosent), ble ikke vedtatt. Derimot ble det vedtatt at NIF senker kravet for bevisbyrden til klar sannsynlighetsovervekt (75-80 prosent).