NFF innfører internasjonal strategi

Les hele artikkelen

Fotballtinget vedtok søndag NFF-styrets forslag til internasjonal strategi, som skal gi en tydelig retning for NFFs internasjonale engasjement. Forslaget ble enstemmig vedtatt med 143 stemmer. I 2021 ble det bestemt at NFF skulle gjennomføre 26 tiltak med et mål om å styrke respekt for menneskerettigheter i norsk fotball, i internasjonal fotball og i Qatar. Blant annet skulle det utarbeides en «internasjonal strategi som beskriver norsk fotballs vedtatte prioriteringer, spesielt arbeidet for menneskerettigheter, deltakelse og likestilling, mot sportsvasking og korrupsjon, og hvordan man skal få jobbe for å få gjennomslag internasjonalt».
– Vi skal være en agent for endring, sa fotballpresident Lise Klaveness fra talerstolen søndag.